TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Chức năng nhiệm vụ
chudenamhoc_new
Chức năng nhiệm vụ
15-01-2018

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

  

        1. Chức năng của đơn vị:

- Đảm nhiệm công tác Quản lý và tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất (GDQP & GDTC) theo chương trình do Bộ quy Định.

- Quản lý và cung cấp nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy các môn học GDQP&GDTC cho toàn trường.

- Quản lý trung tâm GDQP&TC, các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học.

- Quản lý toàn diện cán bộ giáo viên, giảng viên trong trung tâm, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo quy định của nhà trường, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho giảng viên giảng dạy môn GDQP&GDTC.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu về các công tác liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và thể thao của nhà trường.

- Chịu sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Quân sự nhà trường.

        2. Nhiệm vụ của đơn vị:

- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của môn GDQP&GDTC.

- Biên soạn chương trình, giáo trình, giáo án các môn GDQP& GDTC cho các hệ đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, phân giờ dạy cho giảng viên GDQP&GDTC

- Quản lý và cấp phát chứng chỉ môn GDQP&GDTC cho sinh viên.

- Quản lý điểm môn học GDQP&GDTC do trung tâm giảng dạy.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đủ trình độ đáp ứng cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo.

- Lên kế hoạch huấn luyện các đội tuyển sẵn sàng tham gia thi đấu các giải thể thao sinh viên cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Toàn quốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 - Lập kế hoạch và tổ chức các giải thể thao phong trào tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên.

- Phối hợp với phòng công tác chính trị, công tác sinh viên tổ chức hội thao truyền thống hàng năm cho toàn trường.

- Phối hợp với với địa phương trong các công tác, phong trào như: dân quân tự vệ, quốc phòng an ninh, hội thao hàng năm…

- Lập kế hoạch, lập báo cáo về công tác ANQP hàng kỳ với Cơ quan quân sự địa phương các cấp và cơ quan quản lý cấp trên của Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương và các ban ngành liên quan.

Đơn vị liên kết