Tiêu điểm: 
Thông báo

Thông báo cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và thể chất

Cập nhật: 22-05-2017 - Đăng bởi: Phong

THÔNG BÁO

CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2017 (ĐỢT 3)

  1. ĐỐI TƯỢNG NHẬN:

       Đại học khóa 9, đại học tiên tiến khóa 9, cao đẳng khóa 15, cao đẳng nghề khóa 7 (sinh viên đại học khóa 8 trở về trước nhận chứng chỉ tại khoa chuyên ngành của mình).

  2. THỜI GIAN: Thứ 5 và thứ 6 hàng tuần.

  • Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00.
  • Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30.

  3. Giấy tờ mang theo:

         Chứng minh nhân dân (bản gốc)

         Thẻ sinh viên (bản gốc)

                                                                                                                Tp. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 2 năm 2017.

                Giáo vụ trung tâm

                        (Đã ký)

                     Đỗ Thị Mai

Các tin liên quan khác