Tiêu điểm: 
Thông báo

Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 26-07-2017 - Đăng bởi: Phong

Lịch học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất các lớp Đại học chính qui khóa 13, Đại học chính qui chất lượng cao khóa 13, Cao đẳng chính qui khóa 18 năm học 2017 - 2018.    

                                                                                                                                                                          Tải về và xem       

Các tin liên quan khác