TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017 - 2018
15-01-2018

Lịch học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất các lớp Đại học chính qui khóa 13, Đại học chính qui chất lượng cao khóa 13, Cao đẳng chính qui khóa 18 năm học 2017 - 2018.   Tải về

Đơn vị liên kết