TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo đăng ký học lại môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017 - 2018
15-01-2018

Tất cả sinh viên có nhu cầu học lại trả nợ 2 môn Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất

   Xem thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 – 2018 phía dưới: Tải về và xem

   Sinh viên đăng ký học lại theo mã học phần môn học như thường lệ, trực tiếp trên website trường giống như các môn học khác.

      Đại học:

1. Sinh viên đại học từ khóa 10 đến khóa 12, đăng ký và chọn theo buổi học ghép chung với lớp “đại học khóa 13”.

2. Sinh viên đại học (còn lại) trước khóa 10, đăng ký học lại vào các lớp có tên “Đại học học lại khóa 8, 9”sinh viên đăng ký học lại trên website trường vào thứ 7 (tiết 1 đến tiết 12), nhưng tự chọn buổi đi học ghép chung với lớp đại học khóa 13 .

      Cao đẳng chính qui:

   Sinh viên cao đẳng chính qui các khóa, đăng ký học lại vào lớp có tên “Cao đẳng chính qui học lại khóa 15,16,…”sinh viên đăng ký học lại trên website trường vào thứ 7 (tiết 1 đến tiết 12), nhưng tự chọn buổi đi học ghép chung với lớp đại học khóa 13.

      Cao đẳng nghề:

   Sinh viên cao đẳng nghề các khóa, đăng ký học lại trực tiếp tại văn phòng trung tâm GDQP & GDTC, tự chọn buổi đi học ghép chung với lớp cao đẳng khóa 18 (thời gian học như cao đẳng khóa 18).

Mọi thắc mắc liên hệ: Văn phòng trung tâm, nhà V, tầng trệt – ĐT: 08.38940390 – 840

       Lưu ý:

   Sinh viên các khóa Đại học, Cao đẳng chính qui đăng ký học lại từ 31/ 7/ 2017 đến 12/ 8/ 2017.

   Sinh viên các khóa Cao đẳng nghề đăng ký học lại từ 31/ 7/ 2017 đến 21/ 8/ 2017.

   Tất cả Sinh viên học lại buổi học đầu tiên liên hệ trực tiếp với giảng viên sau: môn GDQP Thầy Phạm Ngọc Anh, môn GDTC thầy Nguyễn Phúc Thanh Phong

   Sinh viên sau đóng tiền phải giữ biên lai đưa cho giảng viên dạy cho mình để nhập học. Sau khi kết thúc chương trình học đưa biên lai cho giáo vụ trung tâm để nhập điểm

   Tất cả sinh viên đăng ký phải theo đúng mã học phần của môn học lại.

   Thời gian học của tất cả sinh viên đăng ký là 1 buổi cố định trong tuần cho 1 môn học (không trùng lịch học trong trường).

Đơn vị liên kết