TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo đăng ký học lại môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2018 - 2019
14-08-2018

Thông báo đăng ký học lại môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2018 - 2019

Tất cả sinh viên có nhu cầu học lại trả nợ 2 môn Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. Hạn chót đăng ký ngày thứ 6 ngày 17/ 08/ 2018.

   Sinh viên đăng ký học lại theo mã học phần môn học như thường lệ, trực tiếp trên website trường giống như các môn học khác.

      Đại học:

1. Sinh viên đại học khóa 10 trở về trước (sắp tốt nghiệp), đăng ký và chọn theo buổi học ghép chung với lớp “đại học khóa 14”.(thời gian học như đại học khóa 14).

2. Sinh viên đại học (còn lại) sau khóa 10, đăng ký học lại vào năm học 2018 -2019.

      Cao đẳng chính qui:

1. Sinh viên cao đẳng chính qui khóa 16 (sắp tốt nghiệp), đăng ký và chọn theo buổi học ghép chung với lớp “cao đẳng khóa 19”.(thời gian học như cao đẳng khóa 19).

2. Sinh viên cao đẳng chính qui (còn lại) sau khóa 16, đăng ký học lại vào năm học 2018 -2019.

      Cao đẳng nghề:

1. Sinh viên cao đẳng nghề khóa (sắp tốt nghiệp), đăng ký và chọn theo buổi học ghép chung với lớp “cao đẳng khóa 19”.

2. Sinh viên cao đẳng nghề (còn lại) sau khóa 16, đăng ký học lại vào năm học 2018 -2019.

   Sinh viên cao đẳng nghề các khóa, đăng ký học lại trực tiếp tại văn phòng trung tâm GDQP & GDTC, tự chọn buổi đi học ghép chung với lớp "cao đẳng khóa 19", thời gian học như cao đẳng khóa 19.

Mọi thắc mắc liên hệ:  Văn phòng trung tâm, nhà V, tầng trệt – ĐT: 08.38940390 – 840 hay 028.38940390 - 111

       Lưu ý:

   Tất cả Sinh viên học lại buổi học đầu tiên liên hệ trực tiếp với giảng viên sau: môn GDQP Thầy Phạm Ngọc Anh, môn GDTC thầy Nguyễn Phúc Thanh Phong

   Sinh viên sau đóng tiền phải giữ biên lai đưa cho giảng viên dạy cho mình để nhập học. Sau khi kết thúc chương trình học đưa biên lai cho giáo vụ trung tâm để nhập điểm

   Tất cả sinh viên đăng ký phải theo đúng mã học phần của môn học lại.

   Thời gian học của tất cả sinh viên đăng ký là 1 buổi cố định trong tuần cho 1 môn học (không trùng lịch học trong trường).

Đơn vị liên kết