TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo đăng ký học lại môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2019 - 2020
14-08-2019

Sinh viên có nhu cầu học lại trả nợ 2 môn Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.(Trừ sinh viên Đại học khóa 14 và Cao đẳng khóa 19 sẽ đăng ký học lại trong hè)

   Hạn chót đăng ký:

   - Sinh viên Đại học các khóa 13,12,11,... trở về trước   : ngày thứ 6 ngày 16/ 08/ 2019.

   - Sinh viên Cao Đẳng các khóa 18,17,16,... trở về trước: ngày thứ 6 ngày 06/ 09/ 2019.

   Hình thức đăng ký:

   Sinh viên đăng ký học lại trực tiếp tại văn phòng trung tâm GDQP & GDTC :nhà V, tầng trệt

   Thời gian học: 

   Theo lịch học của sinh viên khóa mới của:

     Đại học khóa 15   : từ ngày 19/ 08/ 2019.

     Cao đẳng khóa 20: từ ngày 09/ 09/ 2019.

Mọi thắc mắc liên hệ:  Văn phòng trung tâm, nhà V, tầng trệt – ĐT: 08.38940390 – 840 hay 028.38940390 - 111

       Lưu ý:

   Sinh viên sau đóng tiền phải giữ biên lai đưa cho giảng viên dạy cho mình để nhập học. Sau khi kết thúc chương trình học đưa biên lai cho giáo vụ trung tâm để nhập điểm

   Tất cả sinh viên đăng ký phải theo đúng mã học phần của môn học lại.

   Thời gian học của tất cả sinh viên đăng ký là 1 buổi cố định trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 cho 1 môn học  (không trùng lịch học các môn khác).

Đơn vị liên kết