TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo v/v đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng và môn Giáo dục thể chất đợt hè năm học 2020 - 2021
01-07-2021

Thông báo v/v đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng và môn Giáo dục thể chất đợt hè năm học 2020 - 2021

- Do tình hình dịch Covid 19 môn Giáo dục quốc phòng sinh viên học online. Môn giáo dục thể chất không mở lớp.

- Trung tâm đã khóa các lớp: Giáo dục quốc phòng 1, giáo dục quốc phòng 2. Các em phải đóng phí trước thứ hai ngày 05/ 7/ 2021.

Đơn vị liên kết