TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
Danh sách ban tổ chức thời gian chi tiết hội thao toàn trường năm 2017
15-01-2018

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI THAO TOÀN TRƯỜNG NĂM 2017

 

STT

Bộ môn

Trưởng tiểu ban

Số điện thoại

Ghi chú

1

Trưởng Ban tổ chức

Trần Văn Thắng

0989.029.908

Ban giám hiệu

2

Phó Ban tổ chức

Hoàng Đơ

0913.703.715

Phòng CTCT&CTSV

3

TT Ban tổ chức

Phạm Thanh Tùng

0908.657.978

Bí thư Đoàn trường

4

Bóng đá mini nữ SV, nam CBVC, bóng chuyền SV

Đoàn Đức Phong

0907.890785

Trung tâm GDQP&TC

5

Kéo co

Trần Văn Hiếu

0909.355.574

Phòng CTSV

6

Chạy Việt dã, bóng đá nam SV

Nguyễn Minh Luận

0908.550.760

Trung tâm GDQP&TC

7

Vật tay

Huỳnh Công Lực

0984.922.729

Đoàn Thanh niên

8

Cầu lông, bóng bàn,

Nguyễn Minh An

0909.918.598

Phòng QLKH&HTQT

9

Cờ vua, cờ tướng

Lê Bá Long

0981.818.979

Viện Môi trường

10

Bơi lội

Ngô Cao Hoài Linh

0908.916.668

Khoa QT Kinh doanh

11

Bowling

Phạm Thanh Tùng

0908.657.978

Bí thư Đoàn trường

 

THỜI GIAN CHI TIẾT HỘI THAO TOÀN TRƯỜNG NĂM 2017

STT Môn thi đấu Hạn đăng kí Ngày bốc thăm Ngày thi đấu Địa điểm
1 Bóng đá nam SV

10h00 ngày 30/3/2017  

Nộp qua Egov Th. Luận

14h00, ngày  15/3/2017

Phòng V2.2 

tháng 4/2017 Sân VĐ Đạt Đức
2 Bóng đá nữ SV

16h00 ngày 23/3/2017 

TT GDQP (Tầng trệt nhà V)

14h00, ngày  15/3/2017

Phòng V2.2 

25/03 đến 15/4 Sân An Lộc
3 Bóng chuyền nam SV

16h00 giờ, ngày 31/3/2017

TT GDQP (Tầng trệt nhà V)

14h00, ngày  15/3/2017 

Phòng V2.2

03/04 - 18/05 Sân trường
4 Bóng chuyền nữ SV

16h00 giờ, ngày 31/3/2017

TT GDQP (Tầng trệt nhà V) 

14h00, ngày  15/3/2017 

Phòng V2.2

04/04 - 17/05 Sân trường
5 Kéo co   

14h00, ngày  15/3/2017 

Phòng V2.2

14/04 và 21/04 Sân nhà X,V
6 Bóng bàn 

16h00 giờ, ngày 31/03/2017

Phòng E 3.1 (Thầy An)

15h30 ngày 04/04/2017

VP Công Đoàn trường

07h00

ngày 08/04/2017

CLB BV 175
7 Cầu lông 

16h00 giờ, ngày 31/03/2017

Phòng E 3.1 (Thầy An)

15h30 ngày 04/04/2017

VP Công Đoàn trường

07h00 ngày

 15,16,22,23/04

CLB BV 175
8 Cờ tướng, Cờ vua 

16h00 giờ, ngày 14/4/2017

VP Đoàn trường

 

7h30 ngày

4/23/2017 

Lầu 1

Nhà B

9 Vật tay 

16h00 ngày 30/03/2017 

VP Đoàn trường

16h00 ngày 31/03/2017

VP Đoàn trường 

7h00 ngày 

4/8/2017

Lầu 1

Nhà A

10 Bơi lội 

16h00 ngày 07/04/2016 

VP Đoàn trường

 

6h30 ngày 

4/15/2017

TT Văn hóa

Q. Gò Vấp

11 Việt dã 

16h00 ngày 09/05/2017

VP Công Đoàn trường

 

6h00 ngày 

5/15/2017

Khu vực trường

                                                                                                                                                                                    BAN TỔ CHỨC HỘI THAO 

Đơn vị liên kết