TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Chuyên môn
chudenamhoc_new
Câu hỏi lý thuyết môn Giáo dục thể chất
11-03-2018

LÝ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 1. Tại sao phải khởi động trước khi tập luyện hay chơi thể thao?
 2. Tại sao phải thả lỏng sau khi tập luyện hay chơi thể thao?
 3. Hãy nêu khái niệm và phân loại môn điền kinh?
 4. Hãy phân tích kỹ thuật chạy ngắn. Nêu sai lầm thường mắc và cách khắc phục?
 5. Em hãy cho biết có mấy giai đoạn trong chạy ngắn, kể ra các giai đoạn và cho biết giai đoạn nào quan trọng nhất? tại sao? Các yếu tố kỹ thuật nào quyết định đến thành tích chạy?
 6. Hãy kể ra VĐV lập kỷ lục môn chạy ngắn (100m, 200m, 400m) trong nước và thế giới (nam, nữ) tại thời điểm nào, ở đâu với thành tích bao nhiêu?
 7. Hãy cho biết có mấy giai đoạn trong nhảy cao kiểu “úp bụng”, kể ra các giai đoạn và cho biết giai đoạn nào quan trọng nhất? tại sao?
 8. Nhảy cao có bao nhiêu kỹ thuật, theo bạn kỹ thuật nào giúp VĐV có thành tích tốt nhất, vì sao?
 9. Hãy phân tích kỹ thuật nhảy cao kiểu “úp bụng”. Nêu sai lầm thường mắc và cách khắc phục?
 10. Theo bạn kỹ thuật nhảy cao bước qua và nhảy cao kiểu úp bụng thì kỹ thuật nào giúp bạn có thành tích tốt hơn, vì sao?
 11. Nêu sự khác biệt trong cách chạy đà của kỹ thuật nhảy cao lưng qua xà với các kỹ thuật nhảy cao còn lại.
 12. Những yếu tố nào giúp kỹ thuật nhảy cao lưng qua xà trở nên vượt trội so với những kỹ thuật nhảy cao còn lại?
 13. Để tập luyện tốt môn nhảy cao thì người tập phải có những tố chất thể lực nào?  định nghĩa những tố chất đó.
 14. Hãy kể ra VĐV lập kỷ lục môn nhảy cao trong nước và thế giới (nam, nữ) tại thời điểm nào, ở đâu với thành tích bao nhiêu?
 15. Nhảy xa gồm có mấy giai đoạn, giai đoạn nào quan trọng nhất, vì sao?
 16. Hãy cho biết sự khác  biệt trong cách chạy đà và giậm nhảy của môn nhảy xa và nhảy cao?
 17. Để tập luyện tốt môn nhảy xa thì người tập phải có những tố chất thể lực nào?  định nghĩa những tố chất đó.
 18. Hãy kể ra VĐV lập kỷ lục môn nhảy xa trong nước và thế giới (nam, nữ) tại thời điểm nào, ở đâu với thành tích bao nhiêu?
 19. Hãy nêu sân bãi và dụng cụ thi đấu môn bóng chuyền?
 20. Đặc điểm của kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay là gì?
 21. Đặc điểm của kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (đệm bóng) là gì?
 22. Đặc điểm của kỹ thuật phát bóng là gì?
 23. Trong thi đấu bóng chuyền VĐV bị phạt lỗi vị trí khi nào?
 24. Các hành động của VĐV Libero được thực hiện trong thi đấu bóng chuyền?
 25. Phân tích kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (đệm bóng)? Sai lầm thường mắc phải và cách khắc phục.
 26. Mỗi trận đấu trên sân bóng chuyền thường diễn ra tối đa bao nhiêu hiệp? Mỗi hiệp bao nhiêu điểm? nếu 2 đội bằng điểm thì giải quyết như thế nào?
 27. Nêu kích thước sân của nam và nữ, chiều cao của lưới nam và nữ, chu vi của quả bóng  nam và nữ,
 28. Có bao nhiêu trọng tài điều khiển 1 trận đấu bóng chuyền?
 29. Đặc điểm, vai trò và nhiệm vụ của vận động viên libero trong bóng chuyền hiện đại?
 30. Đường giới hạn tấn công là gì? Ý nghĩa của nó?
 31. Hãy nêu ưu điểm và khuyết điểm của thể thức thi đấu loại trực tiếp, công thức tính số trận đấu?
 32. Hãy tính số trận đấu và xếp lịch của 1 giải thi đấu có 8, 9 đội tham gia theo thể thức thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua?
 33. Hãy nêu ưu điểm và khuyết điểm của thể thức thi đấu vòng tròn, công thức tính số vòng và số trận đấu?
 34. Hãy tính số trận đấu và xếp lịch của 1 giải thi đấu có 5, 6 đội tham gia theo thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt?
Đơn vị liên kết