Tiêu điểm: 
Thông báo

Lịch học Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất cho Đại học khóa 13 và Cao đẳng khóa 18. (09-08-2017)

Lịch học Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

Hướng dẫn đến địa điểm học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất (09-08-2017)

Địa điểm học Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất

Thông báo đăng ký học lại môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017 - 2018 (27-07-2017)

Thông báo đăng ký học lại môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất

Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017 - 2018 (26-07-2017)

Lịch học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất  

 

Thông báo cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và thể chất (22-05-2017)

Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất năm 2017 (đợt 3)

Điều lệ và lịch thi đấu giải bóng đá sinh viên nam hội thao năm học 2016 - 2017 (05-04-2017)

Điều lệ và lịch thi đấu 

Lịch thi đấu môn bóng đá sinh viên nữ hội thao năm học 2016 – 2017 (03-04-2017)

Lịch thi đấu môn bóng đá sinh viên nữ 

Lịch thi đấu môn bóng chuyền sinh viên nữ hội thao năm học 2016 – 2017 (03-04-2017)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền sinh viên nữ 

Thông báo V/v xét cấp học bổng cho HSSV vượt khó hiếu học năm 2016 (12-12-2016)

Thông báo V/v xét cấp học bổng cho HSSV vượt khó hiếu học năm 2016: