TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo V/v giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
27-02-2021

Thông báo V/v giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

   Theo thông báo số 16/TB-ĐHCN của nhà trường và phòng đào tạo. Tất cả sinh viên Đại học khóa 16 và sinh viên học lại, hai môn Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất, được nghỉ thêm sau tết 2 tuần đến hết ngày 14/ 03/ 2021 để phòng chống dịch Covid-19.

   Thời gian: bắt đầu giảng dạy và học tiếp từ ngày 15/ 03/ 2021. Sau thời gian này, tùy thuộc vào tình hình dịch. Nhà trường và Trung tâm sẽ có thông báo tiếp theo.

   Địa điểm học: theo kế hoạch và lịch đã triển khai trước khi nghỉ tết.         

Mọi thắc mắc liên hệ:  Văn phòng trung tâm, nhà V, tầng trệt

  

Đơn vị liên kết