TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông tư liên tịch quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng an ninh
16-06-2021

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Tải về và xem

 

Đơn vị liên kết